Velkommen til hjemmesiden for Dansk-Tysk Patchwork Forum

Dansk-Tysk Patchworkforum ønsker at fremme interessen for Patchwork og quiltning i den dansk-tyske grænseregion.
Ved siden af det faglige samarbejde fokuseres også på det sociale samvær mellem grænselandets borgere.
Enhver, som ønsker at medvirke til at støtte patchworkforummets formål, kan optages som medlem.
Vi mødes 3 gange årligt skiftevis i Danmark og i Tyskland